WEBSITE DISCLAIMER

 

De websites www.ips-belgium.be, ips-belgium.eu, www.mijnstickerboek.be, www.mijnstickerboekpromotie.be, www.mijnstickerboekpromotie.nl, www.mijnstickerboekpromotie.eu, www.monalbumstickerpromo.fr en www.monalbumstickerpromo.eu zijn eigendom van IPS-Belgium BV, hierna verder aangeduid als ‘IPS-Belgium’, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Gildestraat 55, ingeschreven in de KBO en het BTW-register onder het nummer BE0683.694.107, tel. +32 486 57 35 39, e-mail info@ips-belgium.be.

 

Door de toegang tot en het gebruik van deze websites, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de websites met inbegrip van de ontwerpen, concepten, logo’s, illustraties, afbeeldingen, (voor-)ontwerpen, omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. is beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan IPS-Belgium of rechthoudende derden.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op voornoemde websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

IPS-Belgium levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal IPS-Belgium de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. IPS-Belgium kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

 

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de sites ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de sites contacteren, via info@ips-belgium.be.

 

De inhoud van de websites (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. IPS-Belgium geeft geen garanties voor de goede werking van de websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites.

 

IPS-Belgium kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze sites of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

IPS-Belgium verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

PRIVACYBELEID

IPS-Belgium hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar sites en respecteert, als verwerkingsverantwoordelijke, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

IPS-Belgium kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website die eigendom van IPS-Belgium is, gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.

 

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u hier kan terugvinden.

 

COOKIEBELEID

Door het gebruik van de websites van IPS-Belgium, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar ons Cookiebeleid, hier te raadplegen.

 

Als gebruiker van de websites zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de websites, met verwijzing naar ons cookiebeleid voor meer informatie. Het verder surfen op de websites zal echter niet verhinderd worden.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze sites. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan info@ips-belgium.be of via de website www.ips-belgium.be en www.mijnstickerboekpromotie.be.

 

Kruibeke, juni 2021

© 2022 IPS-Belgium

 

WEBSITE DISCLAIMER

 

De websites www.ips-belgium.be, ips-belgium.eu, www.mijnstickerboek.be, www.mijnstickerboekpromotie.be, www.mijnstickerboekpromotie.nl, www.mijnstickerboekpromotie.eu, www.monalbumstickerpromo.fr en www.monalbumstickerpromo.eu zijn eigendom van IPS-Belgium BV, hierna verder aangeduid als ‘IPS-Belgium’, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Gildestraat 55, ingeschreven in de KBO en het BTW-register onder het nummer BE0683.694.107, tel. +32 486 57 35 39, e-mail info@ips-belgium.be.

 

Door de toegang tot en het gebruik van deze websites, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de websites met inbegrip van de ontwerpen, concepten, logo’s, illustraties, afbeeldingen, (voor-)ontwerpen, omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. is beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan IPS-Belgium of rechthoudende derden.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op voornoemde websites is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

IPS-Belgium levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal IPS-Belgium de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. IPS-Belgium kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

 

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de sites ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de sites contacteren, via info@ips-belgium.be.

 

De inhoud van de websites (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. IPS-Belgium geeft geen garanties voor de goede werking van de websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites.

 

IPS-Belgium kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze sites of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

IPS-Belgium verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

PRIVACYBELEID

IPS-Belgium hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar sites en respecteert, als verwerkingsverantwoordelijke, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

IPS-Belgium kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website die eigendom van IPS-Belgium is, gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor onze gebruikers.

 

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die u hier kan terugvinden.

 

COOKIEBELEID

Door het gebruik van de websites van IPS-Belgium, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar ons Cookiebeleid, hier te raadplegen.

 

Als gebruiker van de websites zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven voor het laden van bepaalde cookies – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de websites, met verwijzing naar ons cookiebeleid voor meer informatie. Het verder surfen op de websites zal echter niet verhinderd worden.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze sites. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? U kan altijd contact opnemen per mail aan info@ips-belgium.be of via de website www.ips-belgium.be en www.mijnstickerboekpromotie.be.

 

Kruibeke, juni 2021